Rekrutacja pracowników

Wstęp 2

Rozdział 1. Filozofia i praktyka zarządzania 3
1.1.Istota i podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi 3
1.2. Idea zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi 11
1.4. Pracownicy we współczesnym przedsiębiorstwie 15
1.5. Cechy rekrutacji 19

Rozdział 2. Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna we współczesnym przedsiębiorstwie 23
2.1. Charakterystyka najpopularniejszych metod rekrutacji zewnętrznej pracowników 23
2.2. Dobór wewnętrzny pracowników 30
2.3. Efektywność rekrutacji 35
2.4. Proces rekrutacji na najwyższe stanowiska w firmie – headhuntering 41

Rozdział 3. Proces rekrutacji na przykładzie EGIS Polska Sp. z o.o. 43
3.1. Charakterystyka firmy 43
3.2. Zakres obowiązków pracowników i wymagania wobec kandydatów do pracy na stanowisku przedstawiciela medycznego 47
3.3. Proces rekrutacji i adaptacji nowych przedstawicieli medycznych 49

Zakończenie 58
Spis schematów i tabel 60
Bibliografia 61