Reengineering – kierowanie ludźmi w różnych systemach

Wstęp 2
Rozdział 1. Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem 4
1.1 Pojęcie reengineering 4
1.2 Wybrane koncepcje zmian 10
1.3 Identyfikacja klientów i procesów organizacji 16
1.4 Tworzenie wizji radykalnej poprawy przedsiębiorstwa 19
Rozdział 2. Koncepcje reengineering 27
2.1 Rodzaje narzędzi 27
2.2 Koszty stosowanych narzędzi 34
2.3 Zastosowanie efektywnej metodologii 37
2.4 Wybór platformy systemowej 40
Rozdział 3 Wykorzystanie technologii informatycznej 46
3.1 Informacja jako czynnik produkcyjny 46
3.2 Środki przekazu informacji 53
3.3 Zasady aplikacji informatycznej w zarządzaniu 62
3.4 Rola technologii informatycznej w reengineerig BPR-Dbis 70
Rozdział 4 Reengineerig w przedsiębiorstwie Skanska S.A. 80
4.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa Skanska S.A. 80
4.2 Projektowanie systemów zarządzania w firmie Skanska S.A. 88
4.3 Zastosowanie metodologii strategii procesu 96
4.4 Konsekwencje wprowadzenia reengineering w firmie Skanska S.A. 101
Zakończenie 109
Bibliografia 113
Spis tabel, rysunków i fotografii 117