Przygotowanie do szkoły dziecka sześcioletniego

Wstęp 3
Rozdział I. Dojrzałość szkolna w świetle literatury 5
1.1. Pojecie i elementy dojrzałości szkolnej 6
1.2. Poglądy i stanowiska wobec problematyki dojrzałości szkolnej 10
1.3. Znaczenie dojrzałości szkolnej dla rozwoju dziecka 13
1.4. Rozwój dojrzałości szkolnej i jego wyznaczniki 17

Rozdział II. Rozwój dziecka 6-letniego 27
2.1. Rozwój fizyczny 29
2.2. Rozwój poznawczy i umysłowy 31
2.3. Rozwój sprawności działaniowej i woli 38
2.4. Rozwój społeczny 39
2.5. Rozwój emocjonalny 41

Rozdział III. Metodologia badań własnych 46
3.1. Cele badań 47
3.2. Problemy badawcze 50
3.3. Zmienne i wskaźniki 52
3.4. Metody i narzędzia badawcze 54
3.5. Organizacja i przebieg badań 58
3.6. Teren badan i charakterystyka próby 60

Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych 64
4.1. Nastawienie dziecka do szkoły i nauki 66
4.1.1. Uczucia dziecka w stosunku do szkoły 66
4.1.2. Motywacja dziecka pójścia do szkoły 68
4.2. Przygotowanie dziecka w zakresie umiejętności szkolnych 69
4.2.1. Opanowanie umiejętności czytania 69
4.2.2. Opanowanie umiejętności pisania 71
4.2.3. Opanowanie umiejętności matematycznych 72
4.3. Przygotowanie dziecka w zakresie samodzielności 72
4.3.1. Opanowanie umiejętności związanych z higieną osobistą 73
4.3.2. Opanowanie umiejętności związanych z ubieraniem się i zdejmowaniem odzieży wierzchniej 74
4.3.3. Opanowanie umiejętności związanych z poruszaniem się po przedszkolu i po ulicy 75
4.3.4. Samodzielność dziecka w wykonywaniu zadań i ich rozumieniu 76
4.4. Przygotowanie dziecka do kontaktów społecznych 76
4.4.1. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się 76
4.4.2. Reagowanie na polecenia osób dorosłych i korzystanie z ich pomocy 77
4.4.3. Przestrzeganie reguł zabaw i współpracowanie z innymi 77
4.5. Przygotowanie dziecka do pracy pod kierunkiem i wykonywania zadań 78
4.5.1. Wypełnianie poleceń i wykonywanie zadań 78
4.5.2. Koncentracja uwagi na zadaniu 79
4.5.3. Dążenie do ukończenia zadania 79

Podsumowanie 81
Bibliografia 83
Streszczenie 86