Przejęcia i restrukturyzacje przedsiębiorstw. Bankowość inwestycyjna

Wstęp    3

Rozdział I. Procesy restrukturyzacyjne i fuzje przedsiębiorstw    5
1.1. Geneza i istota fuzji przedsiębiorstw    5
1.2. Przyczyny restrukturyzacji przedsiębiorstw    16
1.3. Motywy i metody połączeń    23
1.3.1. Motywy techniczne i operacyjne    24
1.3.2. Motywy rynkowe i marketingowe    25
1.3.3. Motywy finansowe    27
1.3.4. Motywy menedżerskie    27
1.4. Ocena skuteczności fuzji przedsiębiorstw    32

Rozdział II.  Działalność polskich banków inwestycyjnych    36
2.1. Powstanie banków inwestycyjnych    36
2.2. Obszary działalności inwestycyjnej banków    42
2.3. Operacje bankowości inwestycyjnej    48
2.4. Sposoby oddłużania i programy naprawcze przedsiębiorstw    54
2.4.1. Postępowanie ugodowe    54
2.4.2. Postępowanie upadłościowe    59
2.4.3. Likwidacja    65
2.5. Perspektywy rozwoju banków inwestycyjnych w Polsce    68

Rozdział 3.  Charakterystyka działalności inwestycyjnej BRE Banku SA    71
3.1. Finansowanie inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw    71
3.2. Kredyty inwestycyjne BRE Banku    72
3.3. Emisja papierów wartościowych    78
3.4. Leasing    84
3.5. Zarządzanie ryzykiem finansowym    88

Rozdział IV.  Doradztwo finansowe w BRE Banku SA    97
4.1. Działalność Domu Inwestycyjnego BRE Bank SA    97
4.2. Fuzje i przejęcia    100
4.3. Procesy prywatyzacyjne i doradztwo strategiczne    106

Zakończenie    111
Bibliografia    113
Spis tabel i rysunków    116