Promocja ubezpieczeń dobrowolnych na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta Vita S.A.

Wstęp    3
Rozdział 1. Pojęcie i narzędzia promocji    5
1.1. Istota i treść promocji    7
1.2. Funkcje i cele promocji    14
1.3. Narzędzia promocji    15
1.3.1 Sprzedaż osobista    15
1.3.2 Reklama    16
1.3.3 Promocja dodatkowa    22
1.3.4. Public relations    23
1.3.5 Marketing bezpośredni    25
Rozdział 2. Charakterystyka Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta Vita S.A.    27
3.1. Historia i działalność Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta Vita S.A.    27
3.2. Oferta produktów ubezpieczeniowych stosowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta Vita S.A.    31
3.2.1. Produkty indywidualne    32
3.2.2. Produkty grupowe    38
3.2.3. Produkty internetowe    46
Rozdział 3. Wykorzystanie narzędzi promocji w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Warta Vita S.A.    49
3.1. Sprzedaż osobista    49
3.2. Reklama    51
3.3. Promocja sprzedaży    52
3.3.1. Promocja konsumencka    53
3.3.2. Promocja handlowa    53
3.4. Public relations    54
3.5. Sponsoring    55
Podsumowanie    61
Bibliografia    63
Spis tabel i rysunków    65