Poszukiwanie efektywnej formy marketingu produktu

WSTĘP 1
ROZDZIAŁ I.  Marketing jako metoda zarządzania firmą 3
1. Marketing dóbr i usług 3
2. Marketing bezpośredni 5
3. Marketing bezpośredni (zindywidualizowany) – potrzeba czasów czy moda? 34
4. Teoria – jak powinno być według literatury? 39
ROZDZIAŁ II.  Formy prowadzenia marketingu w konkretnej branży 43
1. Wybrany produkt jako element marketingu 43
2. Historia rynku i produktu ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Europy 46
3. Produkt – podłoga podniesiona 48
4. Podłoga podniesiona – produkt konsumpcyjny czy przemysłowy? 51
ROZDZIAŁ III. Konkurencja w Polsce 57
1. Zagadnienie konkurencyjności 57
2. Firmy konkurencyjne w Polsce wobec firmy X 66
3. Analiza SWOT wybranych firm konkurencyjnych 74
4. Elementy strategii firm konkurencyjnych. 75
ROZDZIAŁ IV. Firma X 82
1. Oferta firmy X na rynku 82
2. Przewaga firmy X i jej uwarunkowania 85
3. Różnice między firmą X a konkurencją 88
4. Analiza Swot firmy X 91
PODSUMOWANIE 94
ZAŁĄCZNIKI 103