Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wstęp 2
Rozdział I.
OGÓLNE ZAGADNIENIA PODATKÓW I PRAWA PODATKOWEGO 3
1.1. Pojęcie i funkcje podatków 3
1.2. System podatkowy 6
1.2.1. Pojęcie i ewolucja systemu podatkowego 6
1.2.2. Klasyfikacje podatków 10
1.3. Pojęcie i źródła prawa podatkowego 14
1.4. Charakter podatku dochodowego 19
Rozdział II.
KONSTRUKCJA PRAWNA POLSKIEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 22
2.1. Podstawa prawna podatku dochodowego od osób fizycznych 22
2.2. Konstrukcja prawna polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych 24
2.2.1. Podstawa prawna podatku dochodowego od osób fizycznych 24
2.2.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznych 25
2.2.3. Zwolnienia i ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych 27
2.2.4. Skala podatkowa 29
2.3. Uproszczone formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych 33
Rozdział III.
SKALA PODATKOWA, ULGI I ZWOLNIENIA Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 38
3.1. Skala podatkowa 38
3.2. Ulgi podatkowe 40
3.3. Zwolnienia podatkowe 54
Zakończenie 68
Bibliografia 71
Spis tabel 74