Podatek od nieruchomości

Wstęp 3
Rozdział I. System podatkowy 4
1.1. Istota podatku 4
1.2. Rodzaje podatków 9
1.3. Podatki od nieruchomości w systemie podatkowym 16
Rozdział II. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny jako element systemu opodatkowania nieruchomości 22
2.1. Pojęcie systemu opodatkowania nieruchomości 22
2.2. Charakterystyka podstawowych elementów konstrukcji podatkowych od nieruchomości podatku rolnego i leśnego 26
2.2.1. Podmiot podatków obciążających nieruchomości 26
2.2.2. Przedmiot opodatkowania 27
2.2.3. Podstawa opodatkowania 27
2.2.4. Stawki 30
2.2.5. Tryb i warunki płatności 31
2.2.6. Ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości 32
2.3. Cechy wspólne podatków obciążające nieruchomości 35
Rozdział III. Założenia reformy 41
3.1. Podstawowe problemy związane z opodatkowaniem nieruchomości 41
3.2. Przesłanki reformy systemu opodatkowania nieruchomości 46
3.3. Ocena podstawowych założeń reformy opodatkowania nieruchomości 49
3.4. Ocena konstrukcji podatku od nieruchomości na tle ogólnych założeń reformy 54
3.5. Ocena dotychczasowych prac dotyczących reformy opodatkowania nieruchomości w Polsce 57
3.6. Propozycje zmian obciążających przepisów regulujących podatki obciążające władanie nieruchomością 59
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel 71