Płynność finansowa jako kryterium oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

rozdział teoretyczny pracy dyplomowej

Rozdział I. Płynność finansowa jako kryterium oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 2
1.1. Pojęcie i znaczenie płynności w zarządzaniu przedsiębiorstwem 2
1.2. Statyczny i dynamiczny pomiar płynności finansowej 5
1.3. Wpływ kapitału obrotowego na płynność finansową 13
1.4. Wykorzystanie informacji z zakresu płynności finansowej 19