Archiwa tagu: rozdział teoretyczny pracy dyplomowej

Płynność finansowa jako kryterium oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

rozdział teoretyczny pracy dyplomowej

Rozdział I. Płynność finansowa jako kryterium oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 2
1.1. Pojęcie i znaczenie płynności w zarządzaniu przedsiębiorstwem 2
1.2. Statyczny i dynamiczny pomiar płynności finansowej 5
1.3. Wpływ kapitału obrotowego na płynność finansową 13
1.4. Wykorzystanie informacji z zakresu płynności finansowej 19

Analiza strategiczna

rozdział teoretyczny pracy dyplomowej

Rozdział I. Pojęcie strategii, analizy strategicznej i diagnostycznej 3
1.1. Rodzaje i cele analizy diagnostycznej i strategicznej 3
1.2. Zakres analizy diagnostycznej i strategicznej 6
1.3. Metody analizy diagnostycznej i strategicznej 9
1.4. Procedury, etapy i formy analizy diagnostycznej i strategicznej 18
1.5. Rola analizy diagnostycznej i strategicznej w procesie zarządzania 21
Bibliografia 24