Analiza i ocena procesu planowania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Krótka (25 stron), ale dobrze napisana praca licencjacka. Prawie wyłącznie praca praktyczna.

1. Metody badań procesu planowania zasobów ludzkich 2

2. Charakterystyka badanego obiektu 7

3. Analiza uzyskanych wyników badań 10

4. Podsumowanie wyników badań i propozycja rozwiązania procesu planowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym 20

Bibliografia 25