Oferta usług bankowych dla gospodarstw domowych na przykładzie wybranych banków

Wstęp

Rozdział I.
Charakterystyka i zapotrzebowanie na usługi bankowości detalicznej
1.1. Identyfikacja pojęcia „bankowość detaliczna”
1.2. Potrzeby finansowe sektora gospodarstw domowych
1.3. Kredytowanie gospodarstw domowych
1.4. Perspektywy rozwoju bankowości detalicznej

Rozdział II.
Katalog produktów i usług PKO BP SA dla gospodarstw domowych
2.1. Bankowość detaliczna Banku PKO BP
2.1.1. Rachunki ROR
2.1.2. Działalność depozytowa
2.1.3. Fundusze inwestycyjne
2.1.4. Działalność kredytowa
2.1.5. Karty bankowe
2.2.6. Finansowanie nieruchomości

Rozdział III.
Analiza konkurencyjności oferty banku PKO BP S.A. skierowanej do gospodarstw domowych
3.1. Oferta usług i produktów bankowych banku BP PKO S.A.
3.2. Oferta usług i produktów bankowych banku X i Y
3.3. Wyniki sprzedaży usług i produktów banku PKO BP S.A.
4.4. Określenie czynników przewagi oferty produktów i usług banku PKO BP S.A.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków