Ochrona praw człowieka w krajach arabskich

Wstęp 2
Rozdział I. Znaczenie ochrony praw człowieka we współczesnych stosunkach międzynarodowych 5
1.1. Historyczne źródła systemu ochrony praw człowieka 5
1.2. Instytucje ochrony praw człowieka 9
1.2.1. Prawo międzynarodowe 16
1.2.2. Procedury ochrony praw człowieka 21
1.3. Znaczenie organizacji międzynarodowych w ochronie praw człowieka 23
1.3.1. Organizacje pozarządowe 23
Rozdział II. System ochrony praw człowieka w krajach arabskich 26
2.1. Powołanie Ligi Państw Arabskich 26
2.2. Arabska Karta Praw Człowieka 28
2.3. Kairska Deklaracja Praw Człowieka- Szariat jako jedyne źródło uprawnień i obowiązków jednostki 29
2.4. Zagrożenia i naruszenia praw człowieka 33
2.5. Prawa i obowiązki ludów krajów arabskich 34
2.6. Środki ochrony praw i wolności 36
Rozdział III. Efekty działalności systemu ochrony praw człowieka 42
3.1. Osiągnięcia we wdrażaniu praw człowieka 42
3.2. Efektywność działania Komisji ds. Ochrony Praw Człowieka w krajach arabskich 43
3.3. Gwarancje praw dzieci 44
3.4. Arabski model ochrony praw kobiet i dziewcząt 47
3.5. Zakres gwarantowanych uprawnień jednostki w Arabskiej Karcie Praw Człowieka 50
3.6. Środki kontroli regionalnej 51
Zakończenie 61
Bibliografia 63