Ocena zdolności kredytowej jako sposób minimalizacji ryzyka kredytowego

Wstęp 2
Rozdział I. Ryzyko w działalności kredytowej banku i sposoby jego minimalizacji 4
1.1. Pojęcie ryzyka oraz przyczyny jego występowania 4
1.2. Procedury kredytowe 6
1.3. Klasyfikacja ryzyka kredytowego 10
1.4. Czynniki i warunki kształtujące poziom ryzyka kredytowego 13
1.5. Minimalizacja ryzyka kredytowego 15
Rozdział II. Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 23
2.1. Źródła informacji na potrzeby oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 23
2.2. Analiza wskaźnikowa 29
2.3. Synteza zdolności kredytowej; analiza punktowa 36
Rozdział III. Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw w banku PKO BP… 43
3.1. Charakterystyka banku PKO BP 43
3.2. Oferta kredytowa banku PKO BP 50
3.3. Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa X 55
Zakończenie 63
Bibliografia 64
Spis tabel 66