Nowoczesne systemy sprzedaży

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE I SPRZEDAŻ Istota, podstawowe funkcje i formy 5
1.1. Istota i podstawowe funkcje sprzedaży 5
1.2. Metody i techniki sprzedaży 8
1.3. Zarządzanie sprzedażą 9

ROZDZIAŁ II. WYBRANE NOWOCZESNE SYSTEMY I TECHNIKI SPRZEDAŻY 21
2.1. Telemarketing 21
2.2. E-mailing 24
2.3. Internet 26
2.4. Customer Relationship Management (CRM). 29

ROZDZIAŁ III. PERSPEKTYWY ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ 36
3.1. Stara i nowa rola sprzedawcy 36
3.2. Korzyści płynące ze stosowania nowych metod sprzedaży 43
3.3. Przyszłość zarządzania sprzedażą 45

ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 55