Normatywny i rzeczywisty wzorzec kompetencji menedżerskich

Wstęp

Rozdział I Wizerunek menedżera we współczesnej literaturze przedmiotu
1.1. Historia kształtowania się przywództwa w Polsce. Od inteligencji do elit politycznych
1.2. Pojęcie menedżera
1.3. Czynniki warunkujące sprawne pełnienie roli menedżera
1.3.1. Właściwa postawa menedżera
1.3.2. Potrzeba posiadania władzy
1.3.3. Umiejętności związane z pełnieniem funkcji kierowniczych
1.4. Style kierowania stosowane przez menedżerów
1.5. Role pełnione przez menedżera

Rozdział II Profesjonalny menedżer sprzedaży XXI wieku
2.1. Podstawowe zadania i kwalifikacje menedżera sprzedaży
2.2. Cechy jakie powinien posiadać nowoczesny menedżer przyszłości
2.3. Główne narzędzia najlepszego kierowania sprzedaży

Rozdział III Hurtownia artykułów spożywczych „ABA” [firma fikcyjna] jako obiekt badań. Organizacja, jej cele i zadania
3.1. Prezentacja firmy „ABA”
3.2. Analiza słabych i mocnych stron firmy
3.3. Konkurencja na rynku
3.4. Polityka personalna przedsiębiorstwa

Rozdział IV Menedżerowie w hurtowni „ABA”
4.1. Rola, zadania, umiejętności i kompetencje kierowników
4.2. Style i techniki kierowania

Rozdział V Badania przeprowadzone wśród menedżerów
5.1. Przedmiot i cele badań
5.2. Wyniki badań
5.3. Analiza i omówienie wyników z badań

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Załączniki