Niezawisłość sędziowska w Polsce

Wstęp

Rozdział I. Niezawisłość sędziowska w Polsce – rys historyczny
1. Konstytucja Księstwa Warszawskiego
2. Konstytucja Królestwa Polskiego z 1815r.
3. Konstytucja z 17 marca 1921r.
4. Mała konstytucja z 1947r.
5. Konstytucja z 22 lipca 1952r.

Rozdział II. Pojęcie i zakres niezawisłości sędziowskiej w procesie karnym
1. Pojęcie
1.1. Niezawisłość według A. Murzynowskiego i A. Zielińskiego
1.2. Niezawisłość według H. Kępskiego
1.3. Niezawisłość według E.L. Wędrychowskiej i M. P. Wędrychowskiego
2. Niezawisłość sędziowska jako zasada procesu karnego
3. Podmiotowy i przedmiotowy zakres niezawisłości

Rozdział III. Gwarancje niezawisłości sędziego
1. Gwarancje ustrojowe.
1.1. Wysokie kwalifikacje zawodowe i moralne sędziego.
1.2. Stałość zawodu sędziowskiego
1.3. Niepołączalność zawodu sędziowskiego z innymi zawodami
1.4. Zasada apolityczności sędziów
1.5. Immunitet sędziowski
1.6. Dyscyplinarna odpowiedzialność sędziego.
1.7. Samorząd sędziowski.
1.8. Krajowa Rada Sądownictwa
1.9. Niezależność materialna sędziego.
2. Gwarancje procesowe.
2.1. Kolegialność orzekania.
2.2. Udział przedstawicieli społeczeństwa (ławnicy) w orzecznictwie sądów.
2.3. Zasada swobodnej oceny dowodów.
2.4. Instytucja – wyłączenia sędziego.
2.5. Jawność postępowania sądowego.
2.6. Tajność narady i głosowania.
2.7. Votum separatum
2.8. Niezmienność składu orzekającego.
2.9. Przestrzeganie kompetencji.
2.10. Zasada jurysdykcyjnej samodzielności sądu karnego.
2.11. Nadrzędność sądu wobec stron procesowych.
2.12. Inne procesowe aspekty niezawisłości sędziowskiej.

Wykaz skrótów
Źródła prawa
BIBLIOGRAFIA