Nieruchomości firmy jako zabezpieczenie kredytu

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI JAKO PODSTAWY ZABEZPIECZENIA KREDYTÓW 5
1.1. Istota i funkcje nieruchomości 5
1.2. Klasyfikacja nieruchomości 12
1.3. Specyfika nieruchomości w otoczeniu rynkowym 19
1.3.1. Cechy fizyczne 20
1.3.2. Cechy ekonomiczne 22
1.3.3. Cechy funkcjonalne nieruchomości 24
1.3.4. Cechy instytucjonalno – prawne 26
1.4. Zarządzanie nieruchomością 27
ROZDZIAŁ II. KREDYTY HIPOTECZNE I ICH ZABEZPIECZENIA 31
2.1. Podstawowe formy kredytów hipotecznych 31
2.2. Warunki udzielania kredytów hipotecznych 35
2.3. Hipoteka jako podstawowa forma zabezpieczenia rzeczowego 42
2.4. Listy zastawne źródłem finansowania kredytów hipotecznych 53
2.5. Inne warunki udzielenie kredytu hipotecznego 56
ROZDZIAŁ III. WYCENA NIERUCHOMOŚCI FIRMY 62
3.1. Formuła wyceny 62
3.2. Przedmiot i zakres wyceny 67
3.3. Metodyka wyceny 72
3.3.1. Podejście porównawcze 72
3.3.2. Podejście dochodowe 75
3.3.3. Podejście kosztowe 77
3.3.4. Podejście mieszane 81
3.4. Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości 82
ROZDZIAŁ IV. PRZYKŁAD NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ ZABEZPIECZENIE KREDYTU 87
4.1. Położenie nieruchomości 87
4.2. Stan prawny nieruchomości 90
4.3. Opis budynku nieruchomości 94
4.4. Zabezpieczenie kredytu hipoteką analizowanej nieruchomości 96
4.5. Podsumowanie i wnioski 103
BIBLIOGRAFIA 106
SPIS TABEL 110
SPIS RYSUNKÓW 111
ZAŁĄCZNIKI 112