Nauczanie na odległość jako uzupełnienie warsztatu dydaktycznego nauczyciela

Wstęp

Rozdział I. E-learning – model nauczania nowej ery
1.1. Geneza nauczania na odległość
1.2. Szkolenia Online
1.3. Strategie kształcenia
1.4. Tworzenie modułów kursów
1.5. Ocena kształcenia na odległość jako uzupełnienia warsztatu dydaktycznego nauczyciela

Rozdział II. Internet w dydaktyce fizyki
2.1. Internet na zajęciach w szkole
2.2. Przykłady wykorzystania Internetu w dydaktyce fizyki
2.3. „Explorer Science”
4.3.1. „Przygoda z cząstkami”
4.3.2. Opis przedstawionego materiału

Rozdział III. Scenariusz lekcji fizyki dla klasy III Liceum Ogólnokształcącego
3.1. Dyspozycje ogólne
3.1.1. Temat lekcji
3.1.2. Zagadnienia fizyczne
3.1.3. Cele lekcji
3.1.4. Metody nauczania
3.1.5. Forma pracy
3.1.6. Środki dydaktyczne
3.2. Przebieg lekcji
3.3. Ocena przebiegu lekcji
3.4. Nauczanie na odległość jako uzupełnienie warsztatu dydaktycznego nauczyciela fizyki
3.4.1. Pozytywne strony nauczania na odległość
3.4.2. Negatywne strony nauczani na odległość
3.4.3. Wnioski końcowe

Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków