Możliwość wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:20001 w przedsiębiorstwie

Wstęp

Rozdział I. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa – Zakładu Tartacznego
1.1. Przemysł drzewny w Polsce
1.2. Rys historyczny
1.3. Usytuowanie zakładu
1.4. Schemat organizacyjny
1.5. Charakterystyka procesów realizowanych w Zakładzie Tartacznym

Rozdział II. System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001
2.1. Cel
2.2. Normy PN-EN ISO 9001:2001
2.3. Dokumentacja

Rozdział III. Przebieg procesu wdrożeń systemu w Zakładzie Tartacznym
3.1. Etapy wdrożeń
3.2. Korzyści

Podsumowanie
Zakończenie
Wnioski
Słownik pojęć
Bibliografia