Karta kredytowa w rozliczeniach na przykładzie banku PKO BP

WSTĘP 3
Rozdział I Rynek kart płatniczych 5
1.1. Ewolucja kart płatniczych 5
1.2. Karty płatnicze w Polsce 11
1.3. Karty płatnicze w regulacjach Unii Europejskiej 17
1.4. Typy i rodzaje kart kredytowych i systemy bankowe 21
Rozdział II Rodzaje umów zawieranych za pomocą kart płatniczych 36
2.1. Umowa miedzy organizacją kart płatniczych a wydawcą 36
2.2. Umowa o wydanie karty płatniczej 40
2.3. Umowa między wydawcą a akceptantem zapłaty 48
2.4. Umowa między posiadaczem karty a akceptantem 53
Rozdział III. Bezpieczeństwa kart płatniczych 57
3.1. Przestępstwa związane z zapłatą przy pomocy karty płatniczej 57
3.2. Odpowiedzialność klienta w przypadku kradzieży lub zastrzeżenia karty 61
3.3. Zapobieganie przestępstwom popełnianym na szkodę podmiotów uczestniczących w procesie zapłaty 64
Rozdział IV. Funkcjonowanie kart kredytowych w praktyce bankowej 74
4.1. Produkty bankowe PKO BP S.A. 74
4.2. Karta kredytowa w rozliczeniach PKO BP S.A. 78
4.3. Korzyści i koszty związane z wykorzystania kart kredytowych 92
Rozdział V. Perspektywy rozliczeń przy pomocy kart kredytowych 96
ZAKOŃCZENIE 106
BIBLIOGRAFIA 109
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW 112