Istota i zakres polityki zagranicznej w integracji europejskiej

Wstęp 2
Rozdział I. Istota i rys historyczny integracji europejskiej 4
1.1. Polityczne i ekonomiczne przesłanki procesów integracyjnych w Europie 4
1.2. Podstawy prawne od Traktatu Rzymskiego do Konstytucji Europejskiej 16
1.2.1. Filary UE 16
1.2.2. System instytucjonalny i mechanizm podejmowania decyzji w UE 20
1.3. Wspólne obszary polityki Unii Europejskiej a polityka zagraniczna 26
1.4. Ważniejsze daty w integracji europejskiej 31
Rozdział II. Zakres polityki zagranicznej UE w kontekście II Filaru 36
2.1. Traktat z Maastricht i Amsterdamu 36
2.2. Spotkania Rady Europejskiej w Wiedniu i w Kolonii 49
2.3. Europejska tożsamość w zakresie bezpieczeństwa i obrony 52
2.4. Europejska tożsamość w zakresie bezpieczeństwa i obrony a Unia Zachodnioeuropejska 58
2.5. Europejska tożsamość w zakresie bezpieczeństwa i obrony ESDI a Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego NATO 65
2.6. Konstytucja Europejska 73
2.6.1. Debata nad ratyfikacją Konstytucji w kontekście II Filaru Unii Europejskiej 73
Rozdział III. Polityka zagraniczna Polski jako członka UE 80
3.1. Geneza procesu negocjacyjnego Polski z Unią Europejską 80
3.2. Starania Polski o członkostwo w Unii Europejskiej 88
3.3. Strategie negocjacji i członkostwo zwyczajne w Unii Europejskiej 93
3.4. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na polską politykę zagraniczną 105
Zakończenie 115
Bibliografia 119
Spis tabel i rysunków 125