Motywowanie pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa Kolporter S.A.

WSTĘP 3
Rozdział 1 ISTOTA MOTYWOWANIA 4
1.1. Pojęcie motywacji i motywowania 4
1.2. Proces motywacyjny 9
1.3. Środki motywacyjne 13
1.4. Modele motywacji 19
1.5. Wybrane teorie motywacji 27
Rozdział 2 CZYNNIKI MOTYWACJI I NARZĘDZIA MOTYWACJI 33
2.1. Motywowanie materialne 36
2.1.1. Składniki wynagrodzenia 37
2.1.2. Płaca zasadnicza 39
2.1.3. Premiowanie 43
2.1.4. Nagrody 47
2.2. Motywowanie niematerialne 49
Rozdział 3 ANALIZA CZYNNIKÓW MOTYWACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY „KOLPORTER” S.A. 53
3.1. Prezentacja przedsiębiorstwa Kolporter S.A. 53
3.2. Metoda badania 58
3.3. Cel badania 62
3.4. Wyniki badań 64
3.5. Podsumowanie badań 77
ZAKOŃCZENIE 80
BIBLIOGRAFIA 82
SPIS WYKRESÓW 85
SPIS TABEL 86
SPIS RYSUNKÓW 87
SPIS SCHEMATÓW 88
ANEKS 89