Leasing w działalności biura turystycznego

WSTĘP    2
ROZDZIAŁ I. FORMY FINANSOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW    4
1.1. Źródła finansowania przedsiębiorstw    4
1.2. Kredyt jako kapitał obcy w przedsiębiorstwie    11
ROZDZIAŁ II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LEASINGU    18
1. Podstawy prawne leasingu    18
2. Formy leasingu (operacyjny, finansowy, itd.)    24
3. Ekonomiczne przesłanki zastosowania leasingu    30
ROZDZIAŁ III. STUDIUM PRZYPADKU – ANALIZA DZIAŁALNOŚCI BIURA TURYSTYCZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM FINANSOWANIA ZA POMOCĄ LEASINGU    33
1. Charakterystyka działalności Spółki    33
2. Leasing    34
3. Kredyt    36
4. Analiza kredytu i leasingu – porównanie    37
ZAKOŃCZENIE    42
BIBLIOGRAFIA    44
SPIS TABEL    48