Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X

Wstęp    2
Rozdział I. Wpływ kultury organizacyjnej na działanie organizacji    4
1.1. Pojęcie i składniki kultury organizacyjnej    4
1.2. Typy kultury organizacyjnej    8
1.3. Funkcje i siła oddziaływania kultury organizacyjnej    11
Rozdział II.  Istota organizacji i kultury organizacyjnej cele i efektywność organizacji    16
2.1. Organizacja w różnych znaczeniach    16
2.2. Zarządzanie i funkcja zarządzania w organizacji    18
2.3. Sterowanie procesami organizacji w zmiennym otoczeniu    26
Rozdział 3.  Kultura organizacyjna firmy X    33
3.1. Rynek cateringowy w Polsce    33
3.2. Kultura firmy X na podstawie badań empirycznych    34
3.3. Ocena kultury organizacyjnej X    40
3.3.1. Wdrażanie zmian technologicznych    40
3.3.2. Wdrażanie zmian organizacyjnych    45
3.3.3. Wdrażania zmian w wynagrodzeniach    47
Zakończenie    49
Bibliografia    50
Spis tabel    53