Polskie kupiectwo w dobie supermarketów

WSTĘP    3
Rozdział I. Geneza i rozwój handlu detalicznego.    5
1.1. Pojęcie handlu.    5
1.2. Geneza powstawania obiektów handlowych i kupiectwa.    20
1.3. Funkcjonowanie podmiotów handlowych.    24
Rozdział II. Warunki rozwoju kupiectwa w gminie Wrocław.    36
2.1. Polityka fiskalna gminy.    37
2.1.1. Opłata targowa    37
2.1.2. Podatek od nieruchomości    38
2.2. Zagospodarowane przestrzenne.    43
2.3. Gospodarka nieruchomościami.    49
Rozdział III. Działalność Krzyckiej Spółki Kupieckiej sp. z o.o.    58
3.1. Założenia i cele spółki    60
3.2.    Funkcjonowanie spółki    66
3.3. Realizacja i przebieg procesu inwestycyjnego    68
3.4. Plany i strategia spółki na kolejne lata    69
Rozdział IV. Analiza porównawcza hipermarketów Carrefour z punktami detalicznymi Krzyckiej Spółki Kupieckiej    72
4.1. Analiza pod względem zasięgu i wielkości.    74
4.2. Analiza oferowanych produktów    86
4.3. Analiza zatrudnienia    92
4.4. Analiza zadowolenia konsumenta.    96
ZAKOŃCZENIE    103
BIBLIOGRAFIA    106
Aneks    109
Załącznik 1. Uchwała NR XLII/1387/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 grudnia 2001 roku.    109
Załącznik 2. BILANS Krzyckiej Spółki Kupieckiej Sp. z o. o .    113
Załącznik 3. RACHUNEK WYNIKÓW Krzyckiej Spółki Kupieckiej Sp. z o. o .    115
SPIS TABEL    116
SPIS RYSUNKÓW    117