Rozwój rynku usług pośrednictwa nieruchomościami

Wstęp    2

Rozdział I.
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami    4
1.1. Sytuacja prawna pośrednika    4
1.2. Działalność pośredników i standardy zawodowe    5
1.3. Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna pośrednika    9

Rozdział II.
Transakcje kupna ? sprzedaży na rynku nieruchomości w województwa mazowieckiego    16

Rozdział III.
Rozwój rynku usług pośrednictwa nieruchomościami na przykładzie województwa mazowieckiego    23
3.1. Perspektywa działalności zawodowej w aspekcie kształtowania się rynku nieruchomości 23
3.2. Współpraca podmiotów z innymi uczestnikami rynku    25

Zakończenie    29
Bibliografia    31
Spis tabel i rysunków    32