Kształtowanie wizerunku firmy na przykładzie Polkomtel

Wstęp

I.  Istota i instrumenty kształtujące wizerunek przedsiębiorstw
1.    Pojęcie wizerunku przedsiębiorstwa
2.    Instrumenty związane z kształtowaniem wizerunku
3.    Znaczenie wizerunku w różnych typach przedsiębiorstw

II.  Znaczenie i możliwości kształtowania wizerunku firm na rynku usług telefonii komórkowej
1.    Znaczenie wizerunku operatorów sieci komórkowych
2.    Możliwości kształtowania wizerunku firm telefonii komórkowej
3.    Uwarunkowania formalno-prawne rozwoju firm telefonii komórkowej

III.  Pozycja Polkomtel S.A. na rynku usług telefonii komórkowej
1.    Pojęcie i charakterystyka usług telefonii komórkowej
2.    Charakterystyka rynku usług telefonii komórkowej
3.    Polkomtel S.A. jako operator sieci komórkowej (Powinno być: Pozycja Polkomtel S.A. na tle  konkurencji)

IV. Instrumenty i możliwości kształtowania wizerunku Polkomtel S.A.
1.    Wizerunek Polkomtel S.A.
2.    Identyfikacja instrumentów kształtujących wizerunek Polkomtel S.A.
3.    Proponowane kierunki w zakresie poprawy wizerunku Polkomtel S.A.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków