Zarządzanie sklepem internetowym

Streszczenie    2
Spis treści    3
Wstęp    4
Rozdział I.  SKLEPY INTERNETOWE – DZIAŁALNOŚĆ I MARKETING    6
1.1. Zasada działania i charakterystyka sklepów internetowych    6
1.2. Elektroniczny koszyk na zakupy    12
1.3. Metody wykorzystywane przy reklamie internetowej    18
Rozdział II. BARIERY, ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM E-COMMERCE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA MSP    26
2.1. Sklepy wirtualne na świecie i w Polsce    26
2.2. Zagrożenia i zalety wirtualnych transakcji    34
2.3. Bariery i możliwości wdrożenia e-commerce    39
Rozdział III. ROZWIĄZANIA DLA FIRM Z SEKTORA MSP PROPONOWANE PRZEZ JMC Sp. z o.o.  –  SKLEP SORAYA    47
3.1. Informacja o projekcie sklepu    47
3.2. Badanie internautów    54
Zakończenie    66
Bibliografia    68
Spis tabel    71
Spis rysunków    71