Kultura organizacyjna a strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Wstęp    3
Rozdział 1. Strategiczne zarządzanie personelem a kultura w przedsiębiorstwie – podstawy teoretyczne    5
1.1. Pojęcie i istota kultury organizacyjnej    5
1.2. Znaczenie i koncepcja strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi    9
1.3. Strategiczny wymiar zarządzania personelem a kultura organizacyjna    12
1.4. Wpływ kultury organizacyjnej na skuteczność w kierowaniu ludźmi    19
1.5. Kultura organizacyjna jako narzędzie wspomagające zarządzanie zmianą    26
Rozdział 2. Charakterystyka branży farmaceutycznej jako tło prezentowanej firmy Farmacol    32
2.1. Ogólna charakterystyka branży farmaceutycznej w Polsce    32
2.2. Analiza PEST    35
2.2.1. Analiza otoczenia politycznego    36
2.2.2. Analiza otoczenia ekonomicznego    38
2.2.3. Analiza otoczenia społecznego    40
2.2.4. Analiza otoczenia demograficznego    44
2.2.5. Analiza otoczenia technicznego    46
2.3. Charakterystyka działalności firmy Farmacol    47
2.3.1. Historia firmy Farmacol    47
2.3.2. Przedmiot działalności    49
2.3.3. Cele, misja i atuty spółki    51
2.3.4. Zatrudnienie oraz kultura organizacyjna w firmie Farmacol    52
2.3.5. Farmacol SA na polskim rynku farmaceutycznym    55
2.4. Analiza SWOT    57
Rozdział 3. Prezentacja wyników badań firmy Farmacol    61
3.1. Metody badawcze    61
3.2. Sposób przeprowadzenia badań    64
3.3. Zestawienie i analiza wyników    65
3.4. Rekomendacje    77
Zakończenie    81
Bibliografia    83
Spis tabel i rysunków    85
Aneks    86