Książka przychodów i rozchodów jako podstawowy sposób ustalania dochodów dla celów podatkowych

Wstęp

Rozdział I. Sposoby rozliczania się podatników z US
1.1. Ogólna charakterystyka podatku
1.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonalnych
1.3. Podatki od dochodów
1.3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
1.3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
1.4. Karta podatkowa

Rozdział II. Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
2.1. Warunki uznania księgi za dowód
2.2. Powierzenie księgi biuru rachunkowemu
2.3. Forma księgi
2.4. Zasady dokonywania zapisów
2.5. Komputerowe prowadzenie księgi

Rozdział III. Komputerowe programy finansowo-księgowe dla uproszczonych form rachunkowości
3.1. Ogólna charakterystyka programów wykorzystywanych
w uproszczonych formach rachunkowości
3.2. Program Super Księga Podatkowa
3.2.1. Funkcje programu
3.2.2. Przygotowanie programu Super Księga Podatkowa do pracy
w firmie
3.2.3. Obsługa programu przez wielu użytkowników
3.2.4. Archiwizacja danych

Zakończenie
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks