Kredyt jako podstawowy produkt bankowy na przykładzie banku PKO BP S.A.

Wstęp 3

Rozdział I ISTOTA BANKOWOŚCI 5
1.1. Historia bankowości 5
1.1.1. Początki bankowości na świecie 5
1.1.2. Historia bankowości w Polsce 6
1.2. Rodzaje banków 11
1.3. Podstawowe produkty bankowe 14
1.4. Pojęcie i klasyfikacja kredytów 20
1.4.1. Kredyty gospodarcze (dla przedsiębiorstw) 24
1.4.2. Kredyty konsumpcyjne (dla ludności) 25
1.4.3. Kredyty budowlano-mieszkaniowe 26
1.4.4. Inne kredyty 27

Rozdział II RYZYKO KREDYTOWE I SPOSOBY JEGO OGRANICZANIA 29
2.1. Ryzyko bankowe 29
2.2 Ocena zdolności kredytowej 32
2.3. Credit Scoring 36
2.4. Zabezpieczenia kredytów 40
2.4.1. Zabezpieczenia osobiste 41
2.4.2. Zabezpieczenia rzeczowe 44

Rozdział III ANALIZA KREDYTOWA NA PRZYKŁADZIE BANKU PKO BP S.A. 48
3.1. Charakterystyka banku PKO BP S.A. 48
3.1.1. Historia banku 48
3.1.2. Ogólna charakterystyka banku 53
3.2. Produkty kredytowe oferowane klientom 56
3.2.1. Klienci bankowości detalicznej 56
3.2.2. Klienci bankowości korporacyjnej 59
3.3. Procedura udzielania kredytów 62
3.4. Ocena zdolności kredytowej 65

Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis rysunków i tabel 80