Kredytowanie gospodarstw domowych na przykładzie banku ING

Wstęp 2

Rozdział 1. Bankowość Komercyjna 4
1.1. System bankowy w gospodarce rynkowej 4
1.2. Rola i zadania banku komercyjnego 11
1.3. Polityka kredytowa i zarządzanie ryzykiem 20

Rozdział 2. Podstawy udzielania kredytów i ocena zdolności kredytowej osób fizycznych 24
2.1. Warunki podstawowe udzielania kredytów bankowych 24
2.2. Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych 29
2.3. Konstrukcja i zawarcie umowy kredytowej 35
2.4. Przeznaczenie, koszty i zabezpieczenia spłaty kredytu 38

Rozdział 3. Analiza działalności kredytowej banku ING Bank Śląski 46
3.1. Ogólna charakterystyka działalności Banku 46
3.2. Warunki przyznawania kredytów osobom fizycznym 50
3.3. Charakterystyka ofert kredytowych i produktów 52
3.4. Analiza działalności kredytowej 57

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis rysunków i tabel 66