Kredyt hipoteczny dla osób fizycznych

Wstęp 2
Rozdział I. Kredyt jako produkt bankowy 3
1. Pojęcie banku i systemu bankowego 3
2. Pojęcie i funkcje kredytu 7
3. Rodzaje kredytów 11
4. Ogólne warunki przyznawania kredytów 17
Rozdział II Ryzyko kredytowe i sposoby jego otrzymywania 29
1. Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego 29
2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 32
3. Badanie zdolności kredytowej 34
4. Formy zabezpieczenia 41
5. Monitoring kredytowy 62
Rozdział III. Zasady przyznawania kredytu hipotecznego 68
1. Charakterystyka wybranego banku 68
2. Produkty kredytowe osób fizycznych 69
3. Zasady przyznawania kredytu hipotecznego 78
3.1. Ocena zdolności kredytowej 78
3.2. Ocena wartości zabezpieczenia 80
3.3. Monitoring kredytowy 80
4. Analiza przypadku 83
Zakończenie 89
Bibliografia 90
Spis tabel i rysunków 93