CRM – źródło marketingowej przewagi konkurencyjnej

Wstęp

Rozdział I. Marketing partnerski jako nowa koncepcja funkcjonowania firmy
1. Rozwój koncepcji marketingu partnerskiego
2. Podstawowe założenia marketingu partnerskiego
3. Usługodawca i jego sieć powiązań
4. Struktura więzi z klientami

Rozdział II. Istota, cele i główne elementy CRM.
1. CRM; narodziny i ewolucja kierowania relacjami z klientem
2. Definicja i istota CRM
3. CRM a nowoczesny marketing
4. Obsługa klientów a CRM
5. Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o CRM
5.1. Czynniki wpływające na relacje przedsiębiorstwa z podmiotami otoczenia
5.2. Instrumenty kształtowania więzi przedsiębiorstwa z klientem
5.3. Wpływ CRM na pozycję firmy na rynku

Rozdział III. System CRM
1. Podstawowe właściwości systemu CRM
2. Elementy systemu CRM
3. Projekty marketingowe wykorzystujące CRM
4. CRM w handlu elektronicznym

Rozdział IV. Wykorzystanie CRM w firmie
1. Rys historyczny firmy
2. Struktura organizacyjna
3. Zakres działalności firmy i jej klienci
4. Wprowadzenie systemu CRM w firmie X, źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów