Prawa i obowiązki korzystającego z leasingu

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka leasingu 5
1. Geneza powstania leasingu 5
1.1. Leasing w USA 7
1.2. Leasing Wielkiej Brytanii 8
1.3 Leasing w Niemczech 9
1.4. Leasing w Polsce 10
2. Pojęcie i istota leasingu 11
3. Ekonomiczne przesłanki zastosowania leasingu 15
Rozdział II. Prawa przysługujące korzystającemu z leasingu 19
1.Podstawowe uprawnienia korzystającego 19
2.Prawo związane z rękojmią i gwarancją 25
3 Uprawnienie nabycia przedmiotu leasingu – opcja własności 28
3.1 Opcja własności według Kodeksu Cywilnego 33
3.2 Opcja własności według prawa podatkowego 36
Rozdział III Obowiazki korzystającego z leasingu 39
1. Obowiązek płacenia wynagrodzenia pieniężnego 42
2. Odbiór rzeczy od sprzedawcy 45
3. Obowiązek ubezpieczenia rzeczy 47
4. Sposób korzystania z rzeczy i obowiązek utrzymania jej w należytym stanie 52
5. Inne obowiązki korzystającego 54
Zakończenie 57
Bibliografia 58
Spis tabel i schematów 61