Koszty reprezentacji i reklamy

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie Reprezentacja i reklama na gruncie ustaw o podatkach dochodowych 4
1. Kluczowe pojęcia z zakresy reprezentacji i reklamy 4
1.1. Reklama 4
1.2. Reprezentacja 9
1.3. Wydatki o charakterze zbliżonym do reklamy 10
2. Charakterystyka kosztów reprezentacji i reklamy 11
2.1. Odliczenia kosztów 11
2.2. Limity wydatków 14
3. Wydatki na reklamę nie stanowiące kosztów 18
4. Planowanie budżetu wydatków na reprezentację i reklamę 19
5. Dokumentacja kosztów reprezentacji i reklamy w księgach podatkowych i rachunkowych 23
6. Budżet wydatków na reprezentację i reklamę w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej 25
Rozdział II. Działania marketingowe i ich skutki podatkowe na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług VAT 29
1. Świadczenia na rzecz reprezentacji i reklamy 29
1.1. Zużycie lub przekazanie produktów własnych i zakupionych na rzecz reprezentacji i reklamy 31
1.2. Sponsoring 37
1.3. Świadczenia na rzecz pracowników 40
2. Koszty reprezentacji i reklamy a podatek VAT 43
3. Podstawa opodatkowania czynności na potrzeby reprezentacji i reklamy 48
4. Moment powstania obowiązku podatkowego 50
Rozdział III. Analiza kosztów reprezentacji i reklamy na przykładzie przedsiębiorstwa Centertel Sp. z o.o. 54
1. Prezentacja przedsiębiorstwa 54
1.1. Oferta firmy 56
1.2. Przychody i koszty przedsiębiorstwa w świetle ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych 58
2. Wybór formy akcji marketingowej 61
3. Określenie budżetu akcji marketingowej i wpływu ustaw podatkowych na jego wysokość 63
3.1. Wpływ przepisów ustawy o podatku od towarów i usług na budżet akcji 63
3.2. Wpływ przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na budżet akcji 64
3.3. Wpływ przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na budżet akcji 65
4. Analiza otrzymanych wyników 65
Zakończenie 70
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 73