Konkurencja na rynku ubezpieczeń

Wstęp 1
ROZDZIAŁ I RYNEK UBEZPIECZEŃ PO 1989 ROKU 5
1.1. Ogólna charakterystyka rynku ubezpieczeń na życie w Polsce po roku 1989. 5
1.2. Reforma ubezpieczeń społecznych – wpływ na rozwój rynku. 16
1.3. Rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego. 28
ROZDZIAŁ II KONKURENCJA NA RYNKU UBEZPIECZEŃ Z PUNKTU WIDZENIA DECYZJI KONSUMENTA 33
2.1. Konkurencja w obszarze świadczenia (sprzedaży) ochrony ubezpieczeniowej. 33
2.2. Konkurowanie ceną. 35
2.3. Produkt. 37
2.4. Jakość obsługi. 41
Zakończenie 43
Bibliografia 46