Koszty pracy w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Chaber Sp. z o.o.

Wstęp 2
Rozdział 1. Rachunek kosztów jako element zarządzania przedsiębiorstwem. 4
1.1. Pojęcie kosztów. 4
1.2. Klasyfikacja kosztów. 7
1.2.1. Podział kosztów w układzie podmiotowym. 15
1.2.2. Podział kosztów w układzie przedmiotowym. 18
1.3. Ewidencja kosztów w księgach rachunkowych. 21
Rozdział 2. Koszty pracy w ogólnym rachunku kosztów. 32
2.1. Rachunek kosztów uzasadnionych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 32
2.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów. 38
2.3. Koszty pracy. 59
Rozdział 3. Analiza kosztów pracy zasadniczej spółki ?Chaber? Sp. z o.o. 64
3.1. Charakterystyka firmy ?Chaber? Sp. z o.o. 64
3.2. Wynagrodzenia brutto. 66
3.3. Udział kosztów pracy w kosztach działalności firmy. 71
Zakończenie 75
Bibliografia 78
Spis tabel 81
Spis schematów 82