Analiza konkurencji bankowej regionalnej niszy rynkowej

Wstęp
Rozdział 1. Instytucja banku jako pośrednika finansowego
1.1. Polski system bankowy
1.2. Pośrednictwo finansowe banku
1.3. Przemiany bankowości komercyjnej w Polsce
Rozdział 2. Charakterystyka niszy rynkowej
2.1. Postrzeganie niszy rynkowej
2.2. Poszukiwanie niszy
2.3. Budowa i strategia niszy  rynkowej
Rozdział 3. Oferta wybranych czterech banków w zakresie ROR
3.1. Bank PKO S.A.
3.2. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
3.3. Bank Śląski S.A.
3.4. Kredyt Bank S.A.
Rozdział 4. Atrakcyjność oprocentowania rachunków ROR w poszczególnych bankach
4.1. Rachunek ROR ze względu na wysokość wpłacanych kwot
4.2. Oferty poszczególnych banków w zakresie kredytów a wysokość zarobków
4.3. Oprocentowanie lokat bankowych w zależności od zarobków
Zakończenie
Bibliografia