Handel elektroniczny w Polsce

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. GENEZA I ROZWÓJ INTERNETU 5
1.1. Początki Internetu 5
1.2. Internet w Polsce 10
1.3. Usługi informacyjne w Internecie 12
1.3.1. Poczta elektroniczna 12
1.3.2. Strony WWW (World Wide Web) 13
1.3.3. Grupy dyskusyjne (USENET) i listy dyskusyjne 15
1.3.4. FTP (File Transfer Protocol) 16
1.3.5. IRC (Internet Relay Chat) 17
1.3.6. Usługi przekazywania strumieni audio i video 17
1.3.7. Inne usługi 18
1.4. Przyszłość usług informacyjnych 18
1.5. Dostępność Internetu w Polsce 19
ROZDZIAŁ 2. ZASTOSOWANIE INTERNETU W HANDLU W POLSCE 21
2.1. Polskie prawo a Internet 21
2.2. Przyszłość usług informatycznych 24
ROZDZIAŁ 3. DOSTĘPNOŚĆ INTERNETU W POLSCE I STRUKTURA UŻYTKOWNIKÓW 34
3.1. Wykorzystanie Internetu w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach 34
3.2. Kierunki rozwoju handlu elektronicznego w Polsce 47
3.3. Szanse i zagrożenia rozwoju handlu elektronicznego w Polsce 51
3.4. Dostosowanie polskiego handlu elektronicznego do wymogów Unii Europejskiej. 52
ZAKOŃCZENIE 55
ABSTRAKT W JĘZYKU OBCYM 55
SPIS RYSUNKÓW 56
SPIS TABEL 57
SPIS SCHEMATÓW 58
LITERATURA 59
SŁOWNICZEK 60