Identyfikacja i pomiar kapitału intelektualnego

Wstęp 3
Rozdział I Kapitał intelektualny jako potencjalna wartość ekonomiczna 5
1.1. Kategoria kapitału jako pojęcie pochodne kapitału intelektualnego i kapitału ludzkiego. 5
1.2. Kapitał intelektualny definicje, wieloznaczność pojęć, źródła powstania 8
1.3. Odmiany kapitału intelektualnego 11
1.4. Modele pomiaru kapitału intelektualnego 16
1.5. Miejsce kapitału intelektualnego w rachunkowości 24
Rozdział II. Kapitał ludzki i jego znaczenie w firmie 30
2.1. Wartość kapitału ludzkiego jako determinanta kapitału intelektualnego 30
2.2. Modele pomiaru kapitału ludzkiego 38
2.3. Płaca godziwa w rozumieniu modelu płacowego opartego o wartość kapitału ludzkiego 45
Rozdział III. Metodyka pomiaru i prezentacji kapitału ludzkiego 54
3.1. Próba zdefiniowania wartości kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie 54
3.2. Wyliczenie kapitału intelektualnego 61
3.2. Prezentacja kapitału ludzkiego 65
Zakończenie 73
Bibliografia 74
Spis tabel i rysunków 77