Gwarancje bankowe a aktywność lokalna banku

Wstęp 2
Rozdział I. Gwarancja bankowa jako forma wspierania inwestycji lokalnych 4
1. Pojęcie, funkcje i charakter prawny gwarancji 4
2. Rodzaje gwarancji występujących w obrocie 9
3. Zawarcie umowy gwarancyjnej 16
4. Realizacja warunków gwarancji 18
Rozdział II. Kredyt bankowy jako źródło finansowania aktywności gospodarki lokalnej 24
1. Kredyty dla samorządów z banków komercyjnych 27
2. Kredyt bankowy jako źródło finansowania przedsiębiorczości 35
3. Pozabankowe źródła obcego finansowania gospodarki lokalnej 39
Rozdział III. Działalność Citibanku w zakresie udzielania gwarancji bankowych w latach 2001-2004 49
1. Działalność i oferta produktowa Citibanku 49
2. Segmentacja klientów obsługiwanych przez Citibank 54
3. Koncentracja zaangażowania w sektorach gospodarki 56
4. Struktura regionów w ramach, których zgrupowane sa oddziały 59
5. Warunki, zasady i tryb udzielania gwarancji przez Bank 63
5.1. Wprowadzenie do oferty wzorów gwarancji wymaganych w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej 63
6. Dynamika udzielania gwarancji w latach 2001 – 2004 68
Zakończenie 75
Literatura 77
Spis tabel, rysunków i schematów 81
Załączniki 83