Prace dyplomowe z dziedziny: Gastronomia

prace dyplomowe z gastronomii

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie działu gastronomii w hotelu „Holiday Inn”

Wstęp 4
Rozdział I Organizacja i zarządzanie jako nauka 6
1.1. Teoria organizacji szkoły klasycznej 6
1.2. Teorie przejściowe M.P. Follet i O. Sheldon?a 8
1.3. Teoria zarządzania szkoły behawioralnej 9
1.4. Teoria zarządzania wg. szkoły ilościowej badania operacyjne i teoria decyzji 10
1.5. Planowanie zasobów ludzkich 11
1.6. Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi 16
1.7. Motywowanie pracowników w firmie. 20
1.8. Pojęcie i cele oceniania pracowników w firmie. 26
Rozdział II Współczesne metody zarządzania 33
2.1. Podstawowe kierunki w teorii zarządzania 33
2.1.1. Kierunek systemowy 33
2.1.2. Kierunek sytuacyjny 34
2.2. Współczesne przedsiębiorstwa na tle zmian społecznych 35
2.3. Wpływ globalizacji na współczesną organizację 39
2.4. Rola techniki w dzisiejszej firmie 42
2.5. Odpowiedzialność społeczna jako podstawa dobrze zarządzanej organizacji 45
2.6. Pracownicy w teraźniejszym przedsiębiorstwie 48
Rozdział III Kierowanie pracą Działu Gastronomii w hotelu Holiday Inn 57
3.1. Rys historyczny 57
3.2. Profil usług 59
3.3. Struktura organizacyjna i zarządzanie 59
3.4. Dział Gastronomii 69
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis rysunków 83
Spis tabel 84

Charakterystyka usług gastronomicznych ze szczególnym uwzględnieniem usług cateringowych w hotelu X

Wstęp. 3
Rozdział 1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem. 5
1.1. Historia hotelarstwa na świecie. 5
1.2. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem. 9
1.3. Warunki podejmowania działalności gospodarczej w hotelarstwie. 18
1.3.1. Warunki prawne. 18
1.3.2. Warunki materialne. 19
Rozdział 2. Catering – podstawowe pojęcia i definicje. 23
2.1. Rynek usług hotelarskich. 23
2.2. Geneza cateringu. 25
2.3. Catering w Polsce. 27
2.4. Usługi cateringowe. 32
Rozdział 3. Usługi cateringowe. 39
3.1. Zadania firmy cateringowej. 39
3.2. Kontrola jakości usług. 39
3.3. Podgrzewacze jako niezbędne wyposażenie firmy cateringowej. 46
Rozdział 4. Charakterystyka usług gastronomicznych hotelu Wilda. 49
4.1. Ogólne informacje na temat hotelu Wilda i jego usług. 49
4.2. Asortyment gastronomiczny w hotelu Wilda. 54
4.3. Organizacje uroczystości weselnych w hotelu Wilda. 56
4.4. Sympozja organizowane przez hotel Wilda. 58
Zakończenie. 60
Bibliografia. 62