Funkcjonowanie przedsiębiorstwa po wstąpieniu Polski do UE

Wstęp 4
Rozdział1. Sytuacja Sektora MSP w obliczu wstąpienia do UE 7
1.1. Instrumenty finansowe UE 7
1.2. Kryteria przyznawania pomocy z SPO 17
1.3. Wniosek o pomoc finansową 19
Rozdział 2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 25
2.1. Historia spółki 26
2.2. Przedmiot działalności 27
2.3. Analiza SWOT 29
2.4. Strategia i perspektywy rozwoju spółki 31
Rozdział 3. Projekt realizowany przez spółkę „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje” 36
3.1. Opis projektu 36
3.2. Biznes plan spółki 47
3.3. Prognoza sytuacji finansowej po potrzymaniu dotacji 53
Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis tabel i rysunków 63