Funkcjonalność sklepów internetowych

Wstęp 4

Rozdział I. Internet – „globalna siatka” 6
1.1. Postęp technologiczny a „nowe społeczeństwo” 6
1.2. Możliwości Internetu 10
1.3. Rynek elektroniczny 14

Rozdział II. Handel internetowy 19
2.1. Istota handlu internetowego 19
2.2. Artykuły i usługi dostępne drogą internetową 24
2.3. Dotychczasowy rozwój i aktualny stan handlu internetowego 26
2.4. Pionierzy handlu internetowego 27
2.5. Korzyści handlu internetowego 36

Rozdział III. Tworzenie sklepów internetowych 39
3.1. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem sklepu i transakcji 39
3.2. Sposób funkcjonowania oraz wady i zalety sklepów 44
3.3. Pasaże handlowe 53

Rozdział IV. Zasady wyboru i funkcjonalność sklepów internetowych 58
4.1. Kryteria wyboru sklepów internetowych 58
4.1.2. Koszty 60
4.1.3. Funkcjonalność – kryteria wyboru sklepu 63
4.2. Liderzy 67

Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis tabel 88
Spis rysunków 89
Spis wykresów 90