Firmy rodzinne

Wstęp

Rozdział I. Firma rodzinna i jej kultura organizacyjna
1. Firma jako system społeczny
2. Kultura a działalność firm rodzinnych
3. Komunikacja w firmie

Rozdział II Metodologia badań własnych
1. Przedmiot i cel badań
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

Rozdział III. Rola kultury organizacyjnej w firmie rodzinnej
1. Charakterystyka terenu badań
2. Analiza wyników badań]
3. Wnioski własne

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków