Fundusze inwestycyjne jako efektywna forma oszczędzania

Wstęp 3
Rozdział I. Rynki i instrumenty finansowe 5
1.1. Podstawowe obszary badawcze z zakresu inwestycji i finansów 5
1.2. Rynki finansowe 8
1.2.1. Rynek pieniężny 10
1.2.2. Rynek walutowy 12
1.2.3. Rynek kapitałowy 13
1.3. Instrumenty finansowe 15
1.3.1. Instrumenty rynku pieniężnego 16
1.3.2. Instrumenty rynku walutowego 19
1.3.3. Instrumenty rynku kapitałowego 21
1.4. Znaczenie rynku finansowego w gospodarce rynkowej 29
Rozdział II. Fundusze Inwestycyjne 32
2.1. Powstanie funduszy inwestycyjnych 32
2.2. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych 39
2.2.1. Kryterium formy prawnej 39
2.2.2. Kryterium konstrukcji funduszu 40
2.2.3. Kryterium typu inwestora 41
2.2.4. Kryterium celu inwestycyjnego 42
2.2.5. Pozostałe kryteria klasyfikacji funduszy inwestycyjnych 43
2.3. Zasady funkcjonowania Narodowych Funduszy Inwestycyjnych 44
2.3.2. Zarządzanie projektami wiodącymi 46
2.3.3. Zarządzanie mniejszościowymi pakietami akcji 48
2.3.4. Nowe inwestycje 49
2.4. Rozwój funduszy inwestycyjnych 51
Rozdział III. Ocena efektywności Funduszy Inwestycyjnych – teoria 59
3.1. Konieczność uwzględnienia ryzyka 59
3.2. Pomiar ryzyka 62
3.3. Metody pomiaru ryzyka 63
3.3.1. Ocena ryzyka przy pomocy cen i stóp zwrotu 65
3.3.2. Linia charakterystyczna papieru wartościowego 68
3.3.3. Współczynnik β 71
3.4. Miary efektywności zarządzania funduszami inwestycyjnymi 71
3.4.1. Stopa zwrotu portfela 71
3.4.2. Miary oparte na modelu CAPM 72
3.4.3. Wskaźnik Jensena 73
3.4.4. Wskaźnik Treynora 74
3.4.5. Wskaźnik Sharpe’a 75
3.5. Uwagi końcowe 76
Rozdział IV. 79
Fundusze Inwestycyjne jako efektywna forma oszczędzania – zastosowanie praktyczne 79
4.1. Charakterystyka wybranych funduszy inwestycyjnych 79
4.2. Prezentacja wyników działalności wybranych funduszy inwestycyjnych 85
4.3. Badanie efektywności zarządzania wybranymi funduszami inwestycyjnymi za pomocą stopy zwrotu 89
4.4. Badanie efektywności zarządzania wybranymi funduszami inwestycyjnymi za pomocą wskaźnika Jensena 90
4.5. Badanie efektywności zarządzania wybranymi funduszami inwestycyjnymi za pomocą wskaźnika Treynora 92
4.6. Badanie efektywności zarządzania wybranymi funduszami inwestycyjnymi za pomocą wskaźnika Sharpe’a 93
4.7. Wnioski 94
Zakończenie 96
Bibliografia 98
Spis tabel, rysunków schematów 100