Etnografia przedsiębiorstrwa – na przykładzie X

Wstęp
Rozdział 1. Badanie kultury młodego przedsiębiorstwa w świetle literatury
1.1 Kultura organizacyjna
2.2 Antropologia w badaniach organizacji
2.3 Przedsiębiorczość
Rozdział 2. Założenia metodologiczne
2.1 Wybór metod badawczych
2.2 Przedmiot badań
2.3 Prezentacja firmy
2.4 Historia firmy
Rozdział 3. Analiza tekstów
Rozdział 4. Przedsiębiorstwo X – studium w terenie
4.1 Biuro
4.2 Pracownicy
4.3 Założyciele
4.4 Praca codzienna – dwa światy
4.5 Rytuały
4.5.1 Kolegia redakcyjne
4.5.2 Spotkania nieformalne
4.5.3 Konwenty
Podsumowanie wyników badań
Bibliografia