Efektywność polityki handlowej przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym

Wstęp
Rozdział I. Rynek i jego rodzaje
1.1. Pojęcie rynku międzynarodowego
1.2. Światowy rynek opon samochodowych
1.3. Specyfika polskiego rynku opon samochodowych
Rozdział II. Narzędzia polityki handlowej
2.1. Współczesne gospodarowanie i produkcja
2.2. Efektywność procesu produkcyjnego
2.3. Decyzje i narzędzia marketingowe w handlu hurtowym
Rozdział III. Efektywność polityki handlowej przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym – analiza elementów polityki handlu zagranicznego na przykładzie Firmy Oponiarskiej Dębica S. A.
3.1. Prezentacja firmy (działalność w ramach koncernu międzynarodowego)
3.2. Sprzedaż i dystrybucja produktów firmy na rynku krajowym
3.3. Sprzedaż i dystrybucja produktów firmy na rynku międzynarodowym
3.4. Prezentacja wyników finansowych na tle wyników branży w Polsce, na świecie i jako część wyników całego koncernu.
3.5. Wnioski
Zakończenie
Bibliografia